Vlaamse regering houdt vast aan reclamemonopolie VTM

(tijd) - De Vlaamse regering is niet van plan het reclamemonopolie van de commerciële zender VTM in te trekken. De Europese Commissie is ten onrechte van mening dat dit monopolie de uitzending van programma's van buitenlandse zenders als VT4 belemmert, zo meent de Vlaamse regering. Bovendien blijft zij er bij dat VT4 geen buitenlandse, maar een Vlaamse zender is.Na een klacht van VT4, de commerciële zender die onder Britse licentie op 1 februari in Vlaanderen begon uit te zenden, kwam de Europese Commissie op 7 juni tot het besluit dat het monopolie van VTM op de uitzending van handelsreclame strijdig is met het Europees verdrag, meer bepaald met de vrije dienstverlening tussen lidstaten. Karel van Miert deelde dat in een brief van 13 juli officieel mee aan de Vlaamse regering. Zij kreeg twee maanden om het VTM-monopolie te schrappen of haar gelijk aan te tonen.