Vlaamse regering in aanvaring met federale commissie

(tijd) - De Vlaamse regering neemt het niet langer dat een commissie van het federale parlement oordeelt of initiatieven van haar leden al dan niet in strijd zijn met de wetgeving op de verkiezingsuitgaven. De uitgaven voor de verkiezingscampagnes zijn door federale wetten geregeld, ook als het om de verkiezing van de gewest- en de gemeenschapsraden gaat. Een controlecommissie van het federale parlement, die ook de partijfinanciering in de gaten houdt, gaat na of de wet wordt nageleefd. Een en ander wijst erop dat de commissie regelrecht in aanvaring komt met de Vlaamse regering.