Vlaamse regering keurt eerste verslag over wapenhandel goed

(tijd) - Sinds de regionalisering van de wapenexportlicenties heeft de Vlaamse minister van Economie en Buitenlandse Handel, Patricia Ceysens (VLD), voor 231,8 miljoen exportvergunningen en voor 256,4 miljoen euro doorvoervergunningen afgeleverd. Een vergunning voor de aanmaak van munitie in India en een vergunning voor de levering van geweren aan een Israëlische wapenhandelaar zijn geweigerd.