Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering keurt nieuw protocol geschreven pers goed

(tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag een nieuw protocol voor drie jaar met de geschreven pers goed. Het protocol kwam tot stand na onderhandelingen met de overkoepelende federaties van de Vlaamse dag- en weekbladen en de periodieke pers, die ook in de samenwerking wordt betrokken. Het protocol legt het communicatiebudget van de Vlaamse overheid vast. Voorts wil het de digitale diversificatie van de geschreven pers bevorderen. Ten slotte wil het de journalistenopleiding bijspijkeren.Volgens de regeling in het aflopende protocol 1993-1997 zou de Vlaamse overheid jaarlijks voor 140 miljoen frank adverteren in kranten en weekbladen. In het nieuwe protocol wordt dit 100 miljoen, en verbinden de media er zich toe bijzondere kortingen aan de Vlaamse overheid toe te kennen. Daarnaast wordt ook de periodieke pers opgenomen in de samenwerking. De Vlaamse overheid doet dat om haar communicatie-inspanningen beter te spreiden over de verschillende media. De Vlaamse regering stelt een communicatiebudget van 25 miljoen als streefcijfer voorop.