Vlaamse regering keurt premies deeltijdsen goed

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren het reeds enige tijd geplande stelsel van premies voor deeltijdse arbeid goed. Wie een voltijdse voor een halftijdse baan ruilt, heeft recht op een premie van 5.000 frank per maand. Wie zijn arbeidsduur minder reduceert, maar minstens met 20 procent, krijgt een premie van 3.000 frank per maand. Ook wie zijn loopbaan onderbreekt om een beroepsopleiding te volgen of zijn kinderen (jonger dan drie jaar) op te vangen, geniet een Vlaamse premie van 3.000 frank per maand.De premies voor deeltijdse arbeid zijn gekoppeld aan de bedrijfsplannen voor arbeidsherverdeling die in het kader van de federale krisisplan zullen gesloten worden. Het valt dus eerst nog af te wachten in welke mate bedrijven overgaan tot zulke plannen. Op sektoraal vlak lopen de onderhandelingen terzake verre van vlot.