Vlaamse regering keurt Volvo-dossier goed

(tijd) - Vorige zaterdag heeft de Vlaamse regering met eenparigheid van stemmen het investeringsdossier voor de Zweedse autokonstrukteur Volvo goedgekeurd. Alleen de modaliteiten omtrent toegestane renteloze voorschotten, die bovenop de expansiesteun komen, werden gewijzigd. Die voorschotten krijgen nu een terugbetalingstermijn mee van drie jaar tegenover vijf jaar in het oorspronkelijk voorstel.