Vlaamse regering keurtdecreet op erediensten goed

(belga/tijd) - De Vlaamse regering heeft vrijdag het decreet op de erediensten van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen, principieel goedgekeurd. Het voorziet er onder meer in dat elke moskee voortaan een beheersstructuur moet hebben naar analogie met de kerkfabrieken voor de christelijke parochies. De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur wordt om advies gevraagd.