Vlaamse regering kiest 58 culturele ambassadeurs

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering koos dinsdag 58 culturele ambassadeurs van Vlaanderen voor 1996. Zij moeten de culturele uitstraling van Vlaanderen vorm geven. De klemtoon ligt daarbij op de klassieke muziek. Minister van Cultuur Luc Martens betreurde de ondervertegenwoordiging van de letteren en de beeldende kunst.Van de 145 aanvragen die voor dit jaar werden ingediend, weerhield een jury 58 kandidaten om als cultureel ambassadeur van Vlaanderen op te treden. De Vlaamse regering volgde volledig de keuze van de jury en verdeelt 100 miljoen frank onder de aangeduide culturele ambassadeurs.