Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering krijgt staalkompensaties niet op

(tijd) - Ondanks en in strijd met de regionalizering van de nationale sektoren heeft de nationale overheid eind vorig jaar beslist zelf nog 582 miljoen schulden van het Luxemburgse staalbedrijf MMRA om te zetten in kapitaal. Het overlegkomitee regering-executieven ging hiermee akkoord, op voorwaarde dat het Vlaams gewest voor eenzelfde bedrag aan kompensaties kreeg. De beslissing zou allicht nooit bekend geraakt zijn, ware het niet dat de Vlaamse regering met de toegewezen kompensaties geen blijf weet. Voorzitter Geens heeft de Vlaamse gemeenschapsministers gisteren laten weten dat zij tot 11 juli (sic) voorstellen mogen indienen ter besteding van die kompensaties.