Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering legt sluitsteen nieuwe aanpak ruimtelijke ordening

BRUSSEL (tijd) - Met de principiële goedkeuring van het ontwerpdecreet over de ruimtelijke ordening legde de Vlaamse regering dinsdag de sluitsteen van haar vernieuwde aanpak van de ruimtelijke inrichting van Vlaanderen. Het ontwerpdecreet over de ruimtelijke ordening, dat de wet uit 1962 vervangt, geeft de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid in de toekenning van bouwvergunningen en kort de beroepsprocedure in. Het voert ook een planbatenretributie in.Op voorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) stemde de Vlaamse regering gisteren in met de krachtlijnen van het ontwerpdecreet over de ruimtelijke ordening. De formele goedkeuring gebeurt volgende week. Gisteren kon dat niet, omdat het advies van de Inspectie van Financiën pas te elfder ure binnenkwam. Dat had dan weer te maken met het feit dat de twee regeringspartijen, CVP en SP, het pas eind vorige week eens zijn geworden over het ontwerpdecreet.