Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering legt zichzelf sperperiode op

(tijd) - Alle ministers van de Vlaamse regering keurden dinsdag een gedragscode goed, waarin zij er zich toe verbinden tijdens de sperperiode voor de verkiezingen van 13 juni in hun externe communicatie bepaalde regels na te leven. De code, die volgens de Vlaamse regering strenger is dan de federale regels, slaat enkel op initiatieven van de diensten of instellingen waarvoor zij bevoegd zijn, en niet op initiatieven die zij zelf of hun partij betalen.De wet over de beperking van verkiezingsuitgaven voorziet in een 'sperperiode' van drie maanden voor de verkiezingen, waarin de verkiezingspropaganda aan strikte regels is onderworpen. Al herhaaldelijk heeft de Vlaamse regering te kennen gegeven dat zij niet kan aanvaarden gecontroleerd te worden door de Controlecommissie van het federale parlement. Zij gaat er immers van uit dat het haaks op de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen staat, dat over het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse regering beslist zou worden door een commissie van het federale parlement.