Vlaamse regering legtconjunctuurbuffer aan

(tijd) - De Vlaamse regering legt in de begroting voor 2003 een conjunctuurbuffer van zon 28 miljoen euro aan, wat overeenkomt met 0,4 procentpunt van de groeiverwachting van 2,4 procent. De buffer moet een eventuele economische terugval opvangen. Dat is gisteren op een bijzondere ministerraad over de begrotingsopmaak beslist.