Vlaamse regering miskent rol private sector op arbeidsmarkt

Wie het arbeidsmarktbeleid van de voorbije jaren overloopt, kan moeilijk anders dan besluiten dat de Vlaamse overheid weinig heeft gedaan met de expertise van de private arbeidsmarkt-dienstverleners, stellen MARK ANDRIES en JAN DENYS. De geest van de IAO-Conventie 181, waarin private spelers worden beschouwd als een aanwinst voor de arbeidsmarkt en voor het arbeidsmarktbeleid, is duidelijk nog niet goed doorgedrongen tot onze beleidsmakers. We kunnen alleen hopen dat de volgende Vlaamse regering het beter doet.