Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering moet 35 miljard extra besparen

(tijd) - CVP en SP kunnen bij hun besprekingen over een Vlaams regeerakkoord heel wat inspiratie halen uit de lijvige nota van het kollege van sekretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. De topambtenaren zetten daarin de knelpunten in de diverse beleidsdomeinen op een rijtje. Met daarbij de waarschuwing dat de Vlaamse overheid als bijdrage tot de Europese muntunie zowat 35 miljard extra zal moeten besparen. Het kollege van de sekretarissen-generaal is het opperste beslissingsorgaan van de Vlaamse administratie nieuwe stijl. Dit "direktiekomitee' van de hoofden van de zes departementen moet in eerste instantie de administratieve uitvoering van het beleid koördineren. Van hen wordt tevens een aktieve medewerking verwacht aan de beleidsvoorbereiding.