Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering nog niet eens over bestuurders 'De Lijn'

(tijd) - De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn moet haar eerste bestuursvergadering uitstellen omdat de Vlaamse regering er nog altijd niet in geslaagd is een nieuwe raad samen te stellen. Dat komt omdat de ministers Demeester en Van Asbroeck minstens één vrouw willen laten deelnemen aan het bestuur en ook naar een betere vertegenwoordiging van alle provincies wordt gezocht.De Vlaamse regering raakte er in december al niet uit. De meeste betrokkenen vonden dat daar niet te zwaar moest aan getild worden. Het varkentje zou op 7 januari gewassen worden, de eerste bijeenkomst van het jaar van de Vlaamse ministers. Dat is niet gebeurd. Nu wordt in ambtenaren- en kabinetskringen gezegd dat volgende dinsdag de beslissing zal vallen, daags voor de eerste raad van bestuur van De Lijn.