Vlaamse regering plant transport- en distributiezone in Vilvoorde

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering besliste gisteren een terrein van 75 hektare te ontsluiten dicht bij de Verbrande Brug in Vilvoorde als transport- en distributiezone. Tevens werd het aktieprogramma voor biotechnolgie (TIJD van 16 december) goedgekeurd evenals de voorstellen van onderwijsminister Coens inzake de sanering van de RU Gent (TIJD van 15 december). De executieve nam tevens enkele beslissingen inzake de toekomstige struktuur van de administratie van de Vlaamse gemeenschap. Een beslissing omtrent reklame op BRT-radio en sponsoring voor BRT- televisie werd uitgesteld tot morgen.