Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering port bedrijven aan interne milieuzorg te verhogen

(tijd) - De Vlaamse regering heeft principieel het ontwerpdekreet bedrijfsinterne milieuzorg van milieuminister Norbert De Batselier goedgekeurd. 'Het dekreet heeft tot doel duurzame produktiepatronen te bevorderen. Het bevat bepalingen met betrekking tot de milieukoördinator, de milieu-audit, de meet- en registratieverplichtingen, het milieujaarverslag, het bedrijfsbeleid ter voorkoming van zware ongevallen, en de meldings- en waarschuwingsplicht'. In sommige gevallen worden de milieukoördinator en het milieujaarverslag verplicht.