Vlaamse regering protesteert met 'politiek van lege stoel' tegen BDBH

(tijd) - De Vlaamse regering besliste Martin van Houtte, directeur van Export Vlaanderen, als enige Vlaamse vertegenwoordiger naar de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) te sturen. De overige drie zitjes die voor Vlaanderen zijn voorzien, blijven open. Met de 'politiek van de lege stoel' protesteert Vlaanderen er tegen dat de samenstelling van de BDBH niet in verhouding is tot het aandeel van Vlaanderen in de Belgische export.Na een jarenlange lijdensweg keurde het federale parlement midden dit jaar een nieuwe structuur voor de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) goed. Sinds de staatshervorming van 1992 had het Vlaams Gewest geëist dat de raad van bestuur van de BDBH zou worden samengesteld in verhouding tot het aandeel van Vlaanderen (70 procent) in de Belgische export. Maar de Vlaamse regering ving bot. Het federale parlement stemde ermee in de taalpariteit tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in de nieuwe raad van bestuur van de BDBH te behouden. In de raad van bestuur, die werd teruggebracht van 32 naar 24 leden, mocht Vlaanderen maar 4 leden aanduiden.