Vlaamse regering remt groei Gemeentefonds af

(tijd) - De Vlaamse regering is niet van plan te besparen op het Gemeentefonds, zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vreest. Dat zegt het kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen (Spirit). Wel wordt de groei van het Gemeentefonds 'bijgesteld' zodat rekening wordt gehouden met de zwakke economische conjunctuur.