Vlaamse regering richt kenniscel Publiek-Private Samenwerking op

(tijd) - De Vlaamse regering besliste vrijdag een kenniscel PPS (Publiek-Private Samenwerking) op te richten. De cel krijgt als opdracht PPS in Vlaanderen in zo veel mogelijk beleidsdomeinen te bevorderen. PPS staat voor de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven voor de realisatie van maatschappelijk nuttige projecten die ook een commercieel rendement hebben. Het gaat om grote infrastructuurwerken, investeringen in de IT-sector (e-government), sociale huisvestiging, bodemsaneringen, het bouwrijp maken van industrieterreinen, culturele of toeristische projecten .