Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering rijdt zich vast met verlaging registratierechten

(tijd) - De Vlaamse regering krijgt de verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een woning niet rond, omdat de kostprijs veel hoger uitvalt dan gedacht. Zeker het principe van de meeneembaarheid van eerder betaalde registratierechten jaagt de factuur de hoogte in. In plaats van de geraamde 50 miljoen euro (2 miljard frank) loopt het prijskaartje op tot 200 miljoen euro (8 miljard frank), of zelfs 500 miljoen euro (20 miljard frank), al naargelang het gevolgde scenario.