Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering schiet tuinbouwers nog meer te hulp

(tijd) - Glasgroentetuinders die overbruggingsleningen aangaan om de teelt voor volgend jaar op te starten, kunnen onder bepaalde voorwaarden de gewestwaarborg en een rentesubsidie krijgen. De Vlaamse regering heeft dat gisteren besloten, op voorstel van minister van Landbouw Eric van Rompuy.De 1.700 Vlaamse tuinbouwers, vooral de 725 tomatentelers, hebben een zeer slecht jaar achter de rug. Door de aanvoer van goedkope tomaten uit Spanje en Marokko, zijn de prijzen op de veiling scherp gedaald. De Vlaamse tuinders kwamen niet uit de kosten.