Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering schrapt extra schuldafbouw

(tijd) - De Vlaamse regering komt zo goed als zeker terug op haar voornemen de schuld met 95 miljoen euro extra te verminderen. De federale regering had om die supplementaire inspanning gevraagd. De Vlaamse regering, die tegen enkele tegenvallers aankijkt, wil het geld gebruiken om haar lopend beleid te financieren. Een definitieve beslissing valt bij de afronding van de begrotingscontrole, later deze week.