Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering sluit mini-krisis met VU rond Voeren-akkoord af

(tijd) - De Vlaamse regering heeft gisteren het akkoord bezegeld dat minister-president Luc Van den Brande (CVP) en vice-voorzitter Norbert De Batselier (SP) het voorbije weekeinde bereikten met de top van de Volksunie omtrent een geschil rond het Voeren-kompromis. Gisteravond ontving Van den Brande overigens het antwoord van federaal premier Dehaene nopens de vraag of Franstalige ambtenaren in Voeren ombudsdiensten voor Franstaligen kunnen verlenen. Het antwoord is naar verluidt negatief, wat voor de Vlaamse regering meteen een opluchting is. Van den Brande en De Batselier hadden vorig weekend enkele minimale toezeggingen gedaan aan de VU-top, die door de VU voldoende werden bevonden om terug te komen op haar dreigement uit de executieve te stappen na een meningsverschil omtrent het Voeren-akkoord.