Vlaamse regering stelt MAP vier maand uit

(tijd) - De Vlaamse regering heeft beslist om de uitvoering van het Mestaktieplan (MAP) met zo'n vier maanden uit te stellen. Inmiddels zal bijkomend overleg gepleegd worden met alle betrokkenen - administratie, milieu-organizaties, en landbouworganizaties - met het oog op bepaalde bijsturingen. Tevens zal de positieve diskriminatie van de gezinslandbouw juridisch op punt gesteld worden.