Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering stemt in met kine-hervorming

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag het omstreden ontwerpdecreet van minister van Onderwijs Luc van den Bossche goed om de vierjarige opleiding kinesitherapie toe te wijzen aan de Katholieke Universiteit Leuven en drie hogescholen. De minister gaat nu met de vakbonden onderhandelen over de oprichting van een fonds voor de hogescholen om het sociaal passief, dat op 250 miljoen frank wordt geraamd, op te vangen. Van den Bossche bevestigde dat er op 1 september 1998 een numerus clausus komt voor de opleidingen kinesitherapie en geneeskunde.Bij de hervorming van de opleiding kinesitherapie is volgens minister Van den Bossche rekening gehouden met de huidige studentenaantallen, de regionale spreiding en het evenwicht tussen de diverse netten. Buiten de KU Leuven, die van alle universiteiten het grootste aantal kine-studenten telt, kunnen vanaf 1 september 1997 alleen nog de Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg in Gent, de Provinciale Hogeschool Limburg in Hasselt en de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen een kine-opleiding geven. Vanuit de Vrije Universiteit Brussel (VUB) was verzet gerezen, maar blijkbaar is de Vlaamse regering niet gezwicht.