Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering tast in geldbeugel voor 'peters' van kleine ondernemingen

(tijd) - Peterschapsprojecten, waarbij bedrijfsleiders van kleine ondernemingen begeleid worden door kaderleden of bedrijfsleiders van grotere ondernemingen, kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid van maximum 4 miljoen frank. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Met zulke peterschapsprojecten wil minister van Economie Eric van Rompuy de bedrijfsvoering in de kleine ondernemingen professionaliseren.De kleine ondernemingen (KO's; minder dan 50 werknemers) nemen een belangrijke plaats in de Vlaamse economie in. Mee door een gebrek aan professionalisme in de bedrijfsvoering maken nogal wat KO's een moeilijke groeifase door. Een professionalisering van de bedrijfsvoering kan het aantal faillissementen doen dalen, de investeringen bevorderen en de tewerkstelling doen toenemen. Peterschapsprojecten hebben tot doel de KO-bedrijfsvoering te professionaliseren en netwerkvorming tussen ondernemingen aan te moedigen.