Vlaamse regering trekt denksporen voor de verdere staatsinrichting

BRUSSEL (tijd) - Vlaanderen moet bijkomende bevoegdheden en eigen financiële en fiscale beleidsinstrumenten krijgen om de bestuurskracht van zijn instellingen te versterken en zijn welvaart en werkgelegenheid te laten groeien. Dat is de rode draad door de discussienota die de Vlaamse regering donderdag goedkeurde en die 'oriënterende krachtlijnen en constructieve denksporen' bevat voor de toekomstige staatsinrichting van België.In het nieuwe gebouw van het Vlaams Parlement stelde minister-president Luc van den Brande gisterochtend aan de leden van de commissie voor de staatshervorming de nota voor, die enkele uren voordien de unanieme instemming van de Vlaamse CVP-SP-regering had gekregen. Het is de bedoeling dat uit het debat over de nota in het Vlaams Parlement een zo ruim mogelijke consensus groeit rond een Vlaamse agenda voor een gesprek met de Franstaligen, waarvan wordt verwacht dat het uiterlijk in 1999 wordt gevoerd.