Vlaamse regering trekt Limburgs rekonversie-dossier tot zich

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering licht 2,5 miljard frank uit de 10 miljard van het Limburgfonds en geeft het zelf een bestemming. Dat is het resultaat van een nieuw politiek akkoord tussen CVP, SP, VU en VLD over de Limburgse rekonversie. Het Interministerieel Overleg (IMO) wordt de sturende kracht achter de projekten.'Een nieuwe Limburgse lente, een nieuw geluid'. Met die woorden stelde de Vlaamse minister-president Luc Vanden Brande gisteren officieel het politiek akkoord voor waarmee CVP, SP, VU en VLD de rekonversie in Limburg nieuw leven hopen in te blazen. Inhoudelijk bevestigen de partijen de doelstellingen van het Toekomstkontrakt uit 1987. Prioritair zijn het terugdringen van de werkloosheid en het verhogen van de scholingsgraad in de provincie.