Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering vereenvoudigt en versnelt subsidiëring exportbevordering

(tijd) - Vlaamse bedrijven zullen sneller en soepeler gesubsidieerd worden voor hun exportbevorderende activiteiten. De zeven bestaande besluiten worden door één besluit vervangen, de vier steunpercentages door een eenvormig percentage (50 procent op een begrensd bedrag). Export Vlaanderen zal de subsidies voortaan zelf goedkeuren. Dat besliste de Vlaamse regering dinsdag, op voorstel van minister-president Luc van den Brande.Vlaamse bedrijven die de sprong naar markten buiten de EU willen maken, kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid. Voor exportbevorderende activiteiten is op de begroting al enkele jaren 138 miljoen frank voorzien. De subsidieprocedure die sinds 1 juli 1992 van kracht is, bleek stroef en langdurig te zijn. Minister-president Van den Brande haalde daarom de kam door de 77 artikelen die over zeven besluiten verspreid liggen en bracht die samen in één besluit. Het geldt zowel voor kleine en middelgrote ondernemingen als voor beroepsfederaties. Nu is daar een apart reglement voor.