Vlaamse regering verlengt financiering Vlerick BAN

(tijd) - De Vlaamse regering verlengt de financiering van het Vlerick Business Angels Netwerk (Vlerick BAN) tot eind 2003. Op dat moment komt ook een einde aan de financiering van de drie andere erkende business-angelsnetwerken in Vlaanderen. De Vlaamse regering wil vanaf 2004 haar beleid voor de business-angelsnetwerken bijsturen.