Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering versoepeltaërosolverbod exposities

(tijd) - In afwachting van een decretale regeling over de preventie van legionellabesmetting en andere infectieziekten, versoepelde de Vlaamse regering vrijdag het verbod op het gebruik van water in aërosolvorm (verneveld water) op handelsbeurzen en expositieruimten. Zij voerde dat besluit op 16 november in, nadat 120 legionellosegevallen gemeld waren, waarvan vijf met dodelijke afloop, bij mensen die een handelsbeurs in Kapellen hadden bezocht.Systemen die volledig zijn afgesloten en de bezoekers niet blootstellen aan aërosolen, zijn voortaan toegelaten. Andere systemen zijn slechts toegelaten als ze voldoen aan een reeks voorwaarden. De systemen moeten voor het opstarten volledig gereinigd en gedesinfecteerd zijn, er moet leidingwater met drinkwaterkwaliteit worden gebruikt, en het gebruikte water moet dagelijks ververst worden.De temperatuur van het gebruikte water mag nooit hoger zijn dan 20C en moet permanent afleesbaar zijn. Indien de watertemperatuur boven 20C stijgt, moet het systeem onmiddellijk stilgelegd, gereinigd en gedesinfecteerd worden. De gebruikte of tentoongestelde systemen mogen geen onderdelen bevatten om het water op te warmen. De burgemeester moet weten waar de verantwoordelijke van de handelsbeurs- of expositieruimte bereikbaar is.De Vlaamse Gezondheidsinspectie zal samen met de experts en de sector richtlijnen en aanbevelingen opstellen die verkopers in staat moeten stellen als goede huisvaders whirlpools onder optimale omstandigheden tentoon te stellen in hun winkel.