Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering versterkt kapitaal Milieuholding

BRUSSEL (tijd) - Het kapitaal van de Vlaamse Milieuholding (VMH) werd op de jongste buitengewone algemene vergadering van 2 juni, opgetrokken van 625 miljoen fr. tot 3.950 miljoen fr. Die verhoging werd gerealizeerd door inkorporatie van de schuldvorderingen van het Vlaamse gewest op de VMH in het kapitaal. Tevens verwierf de VMH het recht op een beursgang, aldus Roger Maenhout die sinds 16 mei de nieuwe voorzitter van de VMH is.In het beheerskontrakt dat op 22 mei werd gesloten tussen het Vlaamse gewest en de VMH, maakten de twee partijen heel wat afspraken inzake de te volgen strategie, de verwachte verloning voor het ingebrachte overheidsgeld en inzake financiering en autonomie van bestuur.