Vlaamse regering versterkt kustweefsel

De Vlaamse regering krijgt de kans om met Europese steun en in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de lokale besturen en de privé-sector de komende zes jaar een recordbedrag van 3,6 miljard frank klaar te houden voor de toeristische ontwikkeling en de economische reconversie van de kust. Het gaat om het grootste investeringsprogramma dat ooit door de overheid voor de kustherwaardering werd voorbehouden. De Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt, licht toe dat 55 procent van de fondsen naar toerisme gaat. Het is nu of nooit. Tegen einde 2008 moet onze kust er compleet anders uitzien en moeten de infrastructurele hefbomen voor een duurzame heropbloei van het kusttoerisme gerealiseerd zijn, zegt hij.Het programma richt zich op de smalle strook langs de kust die wordt gedefinieerd als de zone waar industrie en dienstensector voor ingrijpende veranderingen zorgen. Daarnaast heeft het ook betrekking op de visserijsector, die een ernstige crisis doormaakt. Het Europese Doelstelling 2-Kustprogramma wil inspelen op de complexe problematiek waarmee de kust al vele jaren kampt: langdurige werkloosheid, kansarmoede, gebrekkige omgevingskwaliteit en terugloop van het toerisme. Financieel gaat het om het belangrijkste programma dat ooit voor het kustheropleving werd uitgedokterd. Europa stelt 190.000 euro ter beschikking, vooral afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Vlaamse regering engageert zich voor de inbreng van een even groot bedrag, los van het nu al lopende kustactieplan. Van de provincie West-Vlaanderen en de tien kustgemeenten wordt eenzelfde inspanning verwacht. De privé-sector moet 500 miljoen frank bijdragen.Het programma heeft vier prioriteiten: de ondersteuning van het toerisme, de versterking van het economische weefsel, de duurzame ontwikkeling en de bevordering van een leefbare woon- en werkomgeving, inclusief opleiding en vorming. Landuyt laat verstaan dat toerisme het leeuwendeel zal uitmaken van de operatie kustrevitalisatie. Het toeristische deel mikt op de uitbouw van vernieuwende toeristische voorzieningen die weersongevoelig zijn. Voorts richt het zich op de versterking van een zachte lineaire recreatieve verbinding tussen de badplaatsen en de ontwikkeling van een toeristisch management-informatiesysteem.De criteria waaraan de projecten moeten voldoen, zijn uitgetekend en ook de selectieprocedures liggen vast. Het is nu aan de diverse actoren (overheden, ondernemingen, organisaties en verenigingen) om met onderbouwde voorstellen voor de dag te komen. Het definitieve startsein volgt na de officiële goedkeuring door de Europese Commissie. Tot einde 2006 kunnen de projecten goedgekeurd worden, tot einde 2008 mogen ze worden uitgevoerd. De provincie West-Vlaanderen kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om het programma op te stellen en het beheer ervan te verzekeren, een bevoegdheid die voor eerdere Europese programmas aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) was toegewezen. JVI