Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering versterkt stedelijke commerciële centra

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering heeft dinsdag ingestemd met de oprichting van een fonds van een miljard frank voor de versterking van de binnenstedelijke commerciële centra. In een eerste fase worden 59 steden en kerngemeenten aangeschreven om een strategisch plan op te stellen. Nadien zullen deskundigen een selectie maken uit de voorstellen. Begin volgend jaar hoopt de Vlaamse regering de geselecteerde projecten te kunnen bekrachtigen.De versterking van de leefbaarheid van de steden is een prioriteit van de Vlaamse regering. Het aantrekken van economische activiteiten is daarbij van groot belang, aldus minister van Economie Eric van Rompuy. Met de oprichting van het fonds hoopt minister Van Rompuy de verplaatsing van commerciële centra naar open ruimten buiten de steden af te remmen. Bij de Vlaamse begrotingsopmaak van 1997 was al overeengekomen om een fonds voor de stedelijke commerciële centra op te richten. Er wordt een miljard frank in het fonds gepompt, geld dat moet komen van de gedeeltelijke beursgang van de GIMV.