Vlaamse regering verzacht maatregelen uit de fiskale programmawet

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering heeft gisteren een aantal belangrijke korrekties aangebracht in de fiskale bepalingen van het ontwerp van programmadekreet tot uitvoering van de begroting 1991. De heffingen op CFK-produkten werden geschrapt. De heffing op storting van industrieel afval werd teruggebracht tot 900 frank terwijl anderzijds de minimum-heffing voor waterzuivering verdubbeld werd tot 300 frank. En de geplande belastingverhoging op gokspelen werd gehalveerd.