Vlaamse regering voert heffing op leegstand in

(tijd) - De Vlaamse regering neemt zich voor een heffing op leegstaande gebouwen in te voeren om de renovatie en vernieuwbouw in achtergestelde gebieden te financieren. Ze wil ook de heffing op de vervuiling van de oppervlaktewateren verhogen. Maar zelfs met die bijkomende inkomsten beschikt de Vlaamse regering volgend jaar 'slechts' over een beleidsruimte van 2,7 miljard frank. Toch liggen er voor 18 miljard frank nieuwe initiatieven op tafel.In de Vlaamse regering werd de voorbije dagen druk overleg gepleegd over de begroting voor 1996. Op de vergadering van vandaag geeft minister van Begroting Wivina Demeester toelichting bij de resultaten van dat 'bilaterale' overleg. Tegen 26 september moeten de ministers de politieke knopen doorhakken en pijnlijke keuzes maken.