Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering voorziet 3,25 miljard frank voor EU-banenplan

(tijd) - De Vlaamse regering heeft duidelijkheid gebracht over de budgettaire inspanning die ze wil leveren voor het door Europa gevraagde plan voor werkgelegenheid. De regionale overheden, die bevoegd zijn voor vorming en opleiding, hebben daar een belangrijke inbreng in. Maandagavond bereikte de Vlaamse regering met haar sociale partners een akkoord over die bijdrage. Maar pas dinsdag, na de bijeenkomst van de voltallige Vlaamse regering, kwam wel duidelijkheid over de som die ze daar voor zal uittrekken. Voor dit jaar wordt 500 miljoen voorzien, in 1999 wordt dat 1,25 miljard, in 2000 1,5 miljard.