Vlaamse regering vraagt "amnestie'-regeling

(tijd) - De Vlaamse regering streeft naar een federale regeling in verband met de resterende gevolgen voor de oorlogsslachtoffers en de getroffenen van de repressie- en epuratiewetgevin. De executieve - een koalitie van CVP, SP en VU - hoopt dat tegen de bevrijdingsfeesten een maatschappelijk verantwoorde oplossing wordt bereikt. Zij is bereid daar op diskrete wijze aan mee te werken en zal zo nodig haar verantwoordelijkheid opnemen en initiatieven nemen.