Vlaamse regering werkt aan verlaging en vereenvoudiging successierechten

(tijd) - De Vlaamse regering bespreekt vandaag een voorstel van minister Wivina Demeester (Financiën en Begroting) om de tariefstructuur van de successierechten te vereenvoudigen, de vrijstellingen te schrappen en de aanslagvoeten te verlagen. Als de erfgenamen van een KMO hun personeelsbestand vijf jaar lang niet verminderen, zou het volledige in het bedrijf belegde vermogen tegen de laagste aanslagvoet (3 procent) worden belast. Demeester stelt ook voor de registratierechten te verlagen van 12,5 naar 6 procent, maar daarvoor is de federale regering bevoegd.Om de werkgelegenheid in de kleine en middelgrote bedrijven te behouden of te bevorderen, zegde de Vlaamse regering vorig jaar al toe de erfopvolging te vergemakkelijken door een bijsturing van de successierechten. Demeester heeft daarvoor een concreet voorstel klaar, dat past in een grondige vernieuwing van de successie-, schenkings- en registratierechten waarover zij overleg wil plegen met de federale regering en eventueel ook met de andere gewest- en gemeenschapsregeringen.