Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering wiedtfors in aantal adviesraden

(tijd) - De Vlaamse regering neemt zich voor fors te snoeien in de meer dan 120 adviesraden. Elk van de dertien (nog op te richten) ministeries zou nog maar één strategische adviesraad hebben. De beleidsdomeinoverschrijdende advisering zou worden toevertrouwd aan een beperkt aantal meta-adviesraden. De samenstelling van de nieuwe adviesraden wordt een heikel punt.