Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering zegt verlaging arbeidskosten toe

(belga/tijd) - De Vlaamse regering zal in haar begroting van de komende jaren beleidsruimte creëren om door arbeidskostenverlaging of tewerkstellingspremies de kansen op jobs in de particuliere sector te verhogen, vooral voor laaggeschoolden en langdurig werklozen. Minister-president Luc van den Brande zei dat dinsdagavond in het Vlaams Parlement aan het eind van het werkgelegenheidsdebat.Het werkgelegenheidsdebat, dat was voorbereid tijdens een viertal commissievergaderingen, was het eerste 'themadebat' dat het Vlaams Parlement krachtens zijn vorig jaar gewijzigd reglement hield. Rechtstreekse aanleiding was de aangekondigde sluiting van Renault-Vilvoorde. Maar de kiem was de enkele maanden geleden goedgekeurde motie waarin het Vlaams Parlement eist dat de werkloosheid op middellange termijn wordt gehalveerd.