Vlaamse regering zet eerste stap eigen inning onroerende voorheffing

(tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag een ontwerpdecreet van minister van Financiën Wivina Demeester (CVP) over een eigen inning van de onroerende voorheffing goed. Het ontwerp is overgemaakt voor advies aan de Raad van State, waarna het nog naar het Vlaams Parlement moet. Demeester zal voorts werk maken van de uitbouw van een fiscale administratie, die kan instaan voor de inning van de eigen gewestbelastingen.De Vlaamse gewestbelastingen - waaronder de onroerende voorheffing en de successierechten - worden nu nog door de federale belastingadministratie geïnd en nadien doorgestort. De opbrengst is deels voor de Vlaamse overheid (3,6 miljard in 1996), deels voor de gemeenten (39,9 miljard) en de provincies (9,2 miljard). Op vraag van het Vlaams Parlement heeft Demeester nu een ontwerp klaar om de onroerende voorheffing zelf te innen. Later wil ze ook werk maken van de eigen inning van de successierechten. Eerder dit jaar is de Vlaamse overheid al gestart met de eigen inning van het Kijk- en Luistergeld, een gemeenschapsbelasting.