Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering zet hervorming secundair onderwijs op het spoor

BRUSSEL (tijd) - Na een lange aanloopperiode nam de Vlaamse regering donderdagmiddag eindelijk de horde van de hervorming van het secundair onderwijs (SO). Zij vraagt het Vlaams Parlement nog vóór het reces een decreet goed te keuren dat, per 1 september 1999, de organisatie van het SO op een nieuwe leest schoeit en het studieaanbod reduceert, met de bedoeling de studieoriëntering te verbeteren. Het vrij onderwijs krijgt meer werkingsmiddelen. De overheveling van 1,8 miljard frank van het secundair naar het basisonderwijs uit het Tivoli-akkoord wordt geschrapt.Na de betoging van 4 februari tegen het Tivoli-akkoord, is de slepende hervorming van het secundair onderwijs in een stroomversnelling gekomen. Al op 6 februari knoopte Van den Bossche met de onderwijskoepels en -bonden in Dworp nieuwe gesprekken aan, die vorige vrijdag resulteerden in een 'gemeenschappelijke verklaring'. Maandag werd het overleg voortgezet over de vrije keuze en de financiering. Toen de partners gisterochtend vroeg uit elkaar gingen, waren de standpunten daarover niet dichter bij elkaar gekomen.