Vlaamse regering zoekt 11,7 miljard

(tijd) - Het begrotingsberaad van de Vlaamse regering zou zeker nog tot het weekeinde voortduren. Uit goede bron kon worden vernomen dat de Vlaamse ministers het beraad begonnen zijn met een tekort dat bij ongewijzigd beleid 11,7 miljard hoger zou liggen dan de zogenaamde SERV-tekortnorm. Overschrijdt het tekort deze norm, dan ontstaat er op termijn een Vlaamse rentesneeuwbal. Naast de genoemde 11,7 miljard zijn er ook nog voor 20 miljard kredieten die tijdens het bilateraal begrotingsoverleg tussen de minister van begroting en elk van de andere Vlaamse excellenties "in beraad' werden gehouden. Hier moet de Vlaamse regering de knoop doorhakken.