Vlaamse regering zoekt overnemer(s) voor vliegveld Grimbergen

(tijd) - De Vlaamse regering laat, door verkoop of erfpacht, het voormalige vliegveld van Grimbergen aan derden over. Binnen de Vlaamse administratie is geen bestemming gevonden voor 70 hectare bosgebied en 45 hectare recreatiegebied.Op 2 oktober 1991 besliste de Vlaamse regering het vliegveld van Grimbergen per 1 januari 1992 te sluiten. Het was in 1989, in het kader van de staatshervorming, eigendom geworden van de Vlaamse overheid. Minister van Openbare Werken en Verkeer Johan Sauwens had de sluiting voorgesteld omdat een jaarlijks verlies van 11 miljoen frank werd verwacht. Het vliegveld werd gebruikt door ongeveer 1.000 sportvliegers.