Vlaamse richtlijn voor adoptie

BRUSSEL (belga) - Op voorstel van gemeenschapsminister Jan Lenssens keurde de Vlaamse regering woensdag het ontwerp van besluit goed tot uitvoering van het dekreet van 3 mei 1989, houdende erkenning van adoptiediensten. Dat dekreet werd door de Vlaamse Raad goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 1 april 1990.