Advertentie
Advertentie

Vlaamse rivierbodems zijn fel vervuild

(tijd) - De Vlaamse rivierbodems zijn fel vervuild doordat de vuilvracht zich afzet op de bodems. Dit blijkt uit een studie van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). De BBL vraagt dat er dringend een inventaris wordt gemaakt over de kwaliteit van de waterbodems in Vlaanderen.