Vlaamse scholen mogen illegalen inschrijven

(belga) - Minister van binnenlandse zaken Tobback en Vlaams minister van onderwijs Van den Bossche hebben een akkoord gesloten waardoor illegalen officieel toegang krijgen tot het onderwijs. Het akkoord bepaalt dat het recht op onderwijs niet territoriaal gebonden is, maar een sociaal recht is dat automatisch in hoofde van het individu wordt toegekend.