Vlaamse sociale akkoorden verdelen Vlaams Parlement

(belga) - De commissie-Staatshervorming van het Vlaams Parlement stemde woensdag verdeeld over het voorstel om op Vlaams niveau sociale akkoorden af te sluiten over federale materies, als dat niet lukt op federaal niveau. Enkel CVP en VU stemden voor, Agalev en SP tegen en het Vlaams Blok onthield zich. Uit protest tegen de gang van zaken doet de VLD al een tijdje niet meer mee aan de discussie in de commissie-Staatshervorming.